arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckfacebooklinkedinorangetalentsearchtwitter Go to content
Menu

Van Werven startar plaståtervinning i Sverige

Från den 2 januari  2019 så öppnar Van Werven verksamhet i Sverige. Anläggningen ligger i Sexdrega, Svenljunga kommun, där Van Werven Sweden AB kommer att sortera blandad hårdplast samt att från mitten av 2019 expandera till att arbeta upp högkvalitativa råvaror.

Femton anställda är förnärvarande aktiva med att sortera plast. Van Werven Sweden AB inleder med att hantera cirka 20 miljoner kilo plast per år med planer för utökade volymer i framtiden. Den nya anläggningen i Sverige är den femte i ordningen där Van Werven återvinner plast. Företaget startade för tolv år sedan i Holland och är nu också verksamma i Belgien, England och Irland. Förutom den nya anläggningen i Sverige så byggs det nu även en filial i Polen som kommer att vara klar i april 2019.

Hållbara affärsmodeller

Ton van der Giessen, VD: "Att starta en ny filial är endast möjligt i länder där regeringen stimulerar hållbara affärsmodeller. Vårt mål är att sluta cirkeln lokalt så mycket som möjligt. Det är därför vi organiserar hela återvinningsprocessen under 2019 i Sverige. Detta förhindrar att primära råvaror exporteras från andra sidan världen samt att vi behåller de återanvändbara råvarorna för den Europeiska marknaden. Ett sådant lokalt tillvägagångssätt säkerställer också ekonomisk effektivitet samt att det skapar ett mindre ekologiskt fotavtryck när det gäller logistik. Van Werven återvinner idag 150 miljoner kilo per år vilket motsvarar över 375 miljoner kilo i koldioxidutsläpp.

Back to overview
Keep reading