arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckfacebooklinkedinorangetalentsearchtwitter Go to content
Menu

Om oss

Van Wervens plaståtervinning specialiserar sig på att skapa högkvalitativa råvaror från hårdplast som samlats från byggavfall, industriavfall och kommunala återvinningscentraler.

Återanvändning av råmaterial är en av de viktigaste förutsättningarna för att vår jord ska vara beboelig för kommande generationer. Genom att sluta kedjan och återanvända råmaterial har vi tagit ett viktigt steg mot en gemensam hållbar utveckling.

Våra värden

Vi måste fortsätta att strukturellt minska vårt beroende av primära råmaterial genom att föra upp återvinningsprocesserna till nästa nivå. Det är vårt uppdrag att sluta kedjan genom att göra återvunnen plast som kan tjäna som ersättning för primära råmaterial. Att skapa högkvalitativa sekundära råmaterial är det enda sättet att arbeta mot en rund, icke-subventionerad försörjningskedja för råvaror, en hållbar affärsverksamhet i sin ultimata form.

Values

Förutsättningar för högkvalitativ återvinning

Vårt arbete är baserat på filosofin att vi tillsammans kan bygga upp en cirkulär ekonomi på bästa sätt. Tillsammans med avfallshanterare, tillsammans med industrin.

  1. Vi investerar kontinuerligt i innovationer som hjälper oss att ytterligare bredda marknaden för våra produkter.
  2. Våra råvaror skräddarsys efter kundens behov, samordnas från vårt eget laboratorium och produceras i höga volymer, för närvarande ca 150 000 ton per år. Som ett resultat av det, kan vi garantera en konstant kvalitet.

Our values

Drivna av ambition söker vi alltid efter bättre lösningar utan att tappa fokus på våra målsättningar. Vi arbetar hårt, är hela tiden i rörelse och försöker hitta nya lösningar, vilket har gjort oss till ett flexibelt företag.

Vår gemensamma strävan - inom alla skikt i organisationen - framgång innebär att vi snabbt kan flytta vårt fokus.

Van Werven har varit en tjänsteleverantör ända sedan dag ett. Att tillhandahålla service finns i vårt DNA. Vi sammanlänkar våra kunders, anställdas och samhällets intressen och tillhandahåller effektiva lösningar.

Som familjeföretag är vi kärnan i samhället. Vi upplever samhället och känner ansvar. Vi lägger stor vikt vid människovärden, uppskattning och respekt.

Vi är den vi är och låter oss ledas främst av känsla och sunt förnuft. Med vår långsiktiga vision i åtanke bildar ömsesidigt förtroende grunden för kontinuitet.

Lokal cirkularitet på den europeiska marknaden

Vi är en förespråkare för återvinning av avfall - därigenom behåller vi råmaterial och ökar vår kunskap - inom Europa. Lösningen är inte att exportera plastavfall till Asien, utan att själva skapa lösningen. Därför har vi flera filialer i Europa, vilket gör det möjligt för oss att expandera vår bearbetningskapacitet, få en större inverkan och uppnå lokal cirkularitet på alltfler platser.

Utmärkelser

Vi är stolta över att våra insatser har blivit erkända. År 2017 vann vi priset "Sustainable Investment Award" i England. Under 2011 tilldelades vi priset "Flevopenning" för den mest innovativa verksamheten i Flevoland. Van Wervens plaståtervinning är också en del av den holländska SME Innovation Top 100, vilket gör det till ett av de mest innovativa företagen i Nederländerna. Under 2012 tilldelade UK Trade & Invest oss priset "Investment Award", och samma år vann vi "European Business Award for Innovation".

Involverad mästarintressent

Van Werven är en aktiv supporter av olika initiativ som främjar återvinning av avfall och skapande av råvaror genom lagstiftning och partnerskap.

Din del i den cirkulära ekonomin
Waste collection
Circulus-Berkel: "Source separation creates awareness"

“Europeans produce about 26 million tonnes of plastic waste every year, with only 30% being recycled. It’s been predicted that waste volume will have doubled by 2030. We’re faced with an enormous challenge. Municipalities and the government have to take charge.”

Read more
Våra aspirationer

Plaståtervinning såg sin försiktiga början på 1990-talet, formades under 2000-talet och har nu nått ett skede där återvunna produkter kan betraktas som likvärdiga ersättningar för primära råmaterial. Som sådan utvecklas plaståtervinningen nu i högre takt än den relevanta lagstiftningen.

Read more