arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckfacebooklinkedinorangetalentsearchtwitter Go to content
Menu

Återvinningsprocess

Tillsammans ger återvinningspunkter, avfallshanterare och tillverkningsföretag oss cirka 150 miljoner kg återvunnen plast. Det räcker för att fylla en enorm fotbollsstadion. Våra leverantörer gör att vi kan spara cirka 375 000 ton koldioxid. Virtuellt sett återvinns 100 % av plastavfallet i ett slutet kretslopp.

 

Vi kan göra högkvalitativa råvaror från hård, återvunnen blandad plast eftersom vi kan skilja dussintals olika typer av plast från varandra.

Plast som vi återvinner

Product afbeelding van Tillverkningsavfall Tillverkningsavfall
Product afbeelding van Blandad hårdplast Blandad hårdplast
Product afbeelding van Wheeliebins Wheeliebins
Product afbeelding van Trädgårdsmöbler Trädgårdsmöbler
Product afbeelding van Backar Backar
Product afbeelding van PE-PP packad eller lös PE-PP packad eller lös
Product afbeelding van PVC-rör/profiler PVC-rör/profiler
Product afbeelding van Tunnor Tunnor
Product afbeelding van HDPE-rör HDPE-rör
Plast som vi återvinner

Verksam i hela Europa

Vi har återvinningsfilialer i Nederländerna, Belgien, England, Irland, Nordirland, Sverige och Polen och samarbetar med partners i Tyskland och Republiken Tjeckien. Drivna av vår vision att uppnå lokal cirkularitet. Vi är en förespråkare för återvinning av avfall - därigenom behåller vi råmaterial och ökar vår kunskap - inom Europa. Att exportera avfall till Asien är inte lösningen: det är upp till oss att skapa den rätta lösningen. Därför har vi flera filialer i Europa, vilket gör det möjligt för oss att expandera vår bearbetningskapacitet, få en större inverkan och uppnå lokal cirkularitet på alltfler platser.

Process i sju steg

Återvinning av plast är en process i sju steg, under vilken olika plasttyper genomgår allt strängare separationsmetoder. Plasten försorteras manuellt, tvättas, mals mekaniskt och genomgår sjunk- och flytmetoder samt intraröd teknik, innan de slutligen omvandlas till nästan 100 % rena sekundära råmaterial.

  1. Plastic waste
  2. Sorting by hand
  3. Shredded plastics
  4. Washed
  5. Lab, analyzing and testing
  6. Big bags with grinded plastics
  7. Re-used in high-end products

Termoplaster

Van Werven återvinner termoplast. Van Werven kan separera ren plast från en blandning av termoplaster och göra dem lämpliga för återanvändning i nya produkter. Vi tillverkar cirka 50 typer av malen plast enligt kundspecifikationerna. Tillverkningsföretag använder dessa högkvalitativa råvaror som ersättning för primära råvaror, vilket bidrar till en hållbar produktion av nya plastprodukter.

Högkvalitativ återvinning är den enda lösningen

För några år sedan dumpades eller smältes återvunnen plast ned huvudsakligen och återvunna produkter hade vanligtvis en låg kvalitet. Nu används dock högkvalitativ återvunnen plast i olika branscher, såsom bilindustrin. Vi måste fortsätta att strukturellt minska vårt beroende av primära råmaterial genom att föra upp återvinningsprocesserna till nästa nivå. Det är vårt uppdrag att sluta kedjan genom att göra återvunnen plast som kan tjäna som ersättning för primära råmaterial. Att skapa högkvalitativa sekundära råmaterial är det enda sättet att arbeta mot en rund, icke-subventionerad försörjningskedja för råvaror, en hållbar affärsverksamhet i sin ultimata form.

Högkvalitativ återvinning är den enda lösningen

Samarbete i kedjan

Samarbetet hjälper oss att utvecklas längs vägen mot cirkulär ekonomi. Vi samarbetar nära med våra kunder för att implementera nya innovationer. I slutändan, samarbetar vi med avfallshanterare som tillverkningsföretag, kommuner och avfallssorteringsföretag för att kartlägga avfallsströmmarna i ett tidigt skede. Tillsammans gör vi en skillnad.

Varja år recirkulerar vi en volym som kan fylla en stor fotbollsstadion
150.000 Ton av plast
=
lika med en CO2-konsumption på 270.000 bilar
x 10.000
375.000.000 KG CO2 minskade utsläpp
Keep reading
Waste collection
Circulus-Berkel: "Source separation creates awareness"

“Europeans produce about 26 million tonnes of plastic waste every year, with only 30% being recycled. It’s been predicted that waste volume will have doubled by 2030. We’re faced with an enormous challenge. Municipalities and the government have to take charge.”

Read more
Produkter

Vi tillverkar högkvalitativa basprodukter för plastindustrin för användning till rörledningar, bilbranschen, byggnadsmaterial, möbler och hushållsartiklar. Gör nya produkter hållbara genom att använda befintliga råvaror.

Read more