arrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upcheckfacebooklinkedinorangetalentsearchtwitter Go to content
Menu

Van Werven utvecklar ett VERRA® projekt för att återvinna plastavfall

Icke teknisk sammanfattning av Van Werven-projektet

8. September 2023

Sedan 2000-talet har Van Werven spelat en avgörande roll i att forma plaståtervinningsindustrin över hela Europa. Van Wervens ambition ligger i att uppnå lokal cirkularitet i varje region där verksamheter bedrivs. Van Wervens återvinningsanläggningar finns i drift över hela norra Europa, inklusive Nederländerna, Belgien, England, Sverige, Polen och Irland med samarbetspartners över hela Europa.

Van Wervens resa inom avfallssektorn

2006 startade Van Werven sin första materialåtervinningsanläggning i Nederländerna och har sedan dess utökat verksamheten till olika länder i Europa. Van Werven samlar nu in cirka 150 miljoner kg ”post-consumer” mixad rigid plast tillverkade av PE, PS, PP, HDPE, ABS och PVC. Materialet som återvinns samlas främst in från kommunala ÅVC samt bygg- och anläggningsavfall. Det insamlade avfallet genomgår en återvinningsprocess. Återvinningsprocessen är mekanisk vilket innefattar en mängd processteg där materialet genomgår en manuell försortering, tvättning, densitetsseparering, avmetallisering, IR-separering samt kvarning i syfte att producera återvunnen plastråvara som kan ersätta nyråvara.

Van Wervens plastprojekt:

Van Werven utvecklar ett projekt under VERRAs program för att minska plastavfall. Projektverksamheten syftar till att plastavfall, från hela Sverige, som annars skulle ha förbränts och/eller hamnat på deponier kan återvinnas. Projektet 'Plastavfallsåtervinning av Van Werven i Sverige' återvinner rigid och skrymmande rigid plast i Sexdrega, Sverige.

Den återvunna råvaran, i form av flakes, säljs till europeiska plastindustrin. Kunder av slutprodukten kan grovt särskiljas i tre kategorier:

  • Omgranuleringsföretag som omvandlar flakes till pellets, samt eventuellt tillsätter färg och egenskaper, som kan användas av producenter som tillverkar nya plastprodukter för en mängd olika industrier och applikationer.
  • Rörindustrin som använder återvunnen råvara i sin produktion som råvara för nya rör.
  • Transportpallsproducenter som använder återvunnen råvara, av vår lägsta kvalitet, som råvara för produktion av nya transportpallar.

Van Werven startade återvinningen (tvätt och kvarn verksamheten) på anläggningen i Sverige i juni 2021. Projektet syftar till att certifiera krediter för en fast kredittid på 10 år. Projektet följer PWRM0002 Plastic Waste Recycling Methodology version 1.1 av VERRA-standarden för att utveckla och registrera denna aktivitet.

New exterior.jpg
pro-7xYDVi39.jpeg

Van Wervens partnerskap med South Pole

South Pole hjälper Van Werven att få erkännande för sitt program för att minska plastavfallet. Sedan 2006 och med ett nätverk av mer än 1000 experter, har South Pole agerat rådgivare och hjälpt företag och institutioner över hela världen med att definiera och implementera ambitiösa hållbarhetsstrategier för att möta klimatutmaningarna. Som en pionjär inom området för koldioxidutsläpp utmärker sig South Pole genom att utveckla skräddarsydda projekt för att mildra och anpassa klimatförändringar som är certifierade enligt de mest rigorösa standarderna, vilket bidrar till att minska globala CO2-utsläpp och förbättra hållbarheten globalt samtidigt som de stöder initiativ för att skydda områden och samhällen som är mest sårbara för klimatförändringar.

Van Werven och South Pole arbetar med att certifiera plastprogrammet under Verra’s Plastic Waste Reduction-program, ett certifieringsprogram för att minska plastavfall och undvika miljöpåverkan. Verra sätter världens ledande standarder för klimatåtgärder och hållbar utveckling. Verra grundades 2007 av en grupp privata företag och miljöauktoriteter och har förvaltat Verified Carbon Standard (VCS), samt olika andra miljö- och sociala program.

Samråd med intressenter

Projektet har en mängd olika intressenter som direkt eller indirekt påverkas av programmet för minskning av plastavfall. Avfallssamlare, plastleverantörer, grannar, anställda, frivilligorganisationer etc. i Sverige är alla inbjudna att delta i ett lokalt samrådsmöte om utformning och utveckling av programmet. Experter, vars expertområde är direkt eller indirekt relaterat till programmet, är välkomna att också bidra till dessa samråd.

 

Offentlig inbjudan (PDF)

Jag vill ge en kommentar

Back to overview